به اطلاع کلیه دانشجویان محترم سازمان می رساند مهلت ثبت وام های دانشجویی تا تاریخ 1400/3/25 تمدید شده است.
از تمام دانشجویان درخواست می گردد با توجه به عدم امکان تمدید مهلت اعلام شده از سوی صندوق رفاه هر جه سریع تر نسبت به ثبت وام های درخواستی خود اقدام نمایند.