خبر

داوطلبان محترم متقاضی شرکت در مصاحبه دکتری سال 99 لطفا فایل راهنمای ضمیمه را به دقت مطالعه نمایند.
آموزش و آشنایی با حضور در کارگاه های مجازی  
اطلاعات تکمیلی کارگاه ها و لینک مستقیم ثبت نام و پرداخت وحه
چهارده کارگاه آموزشی داده کاوی مدل سازی برنامه نویسی بهمراه یازده کارگاه کاربردی دیگر با موفقیت به طور مجازی توسط اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی برگزار گردید.
کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید