بدين وسيله به استحضار مي رساند با توجه به تغيير بازه تعطيلات تابستاني سازمان، زمان برگزاري امتحانات پايان نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399، به تاريخ 23 / 05 / 1400 لغايت 03 / 06 / 1400 تغيير يافته...
ضمن تبريك به معرفي‌شدگان مصاحبه دوره دكتري، جهت مشاهده جدول زمانبندی و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه فایل راهنما را دانلود نمایید.
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم سازمان می رساند مهلت ثبت وام های دانشجویی تا تاریخ 1400/3/25 تمدید شده است.
جدول عناوین طرح واره های مربوط به مصاحبه دکتری سال 1400 منتشر شد
فایل راهنما و لینک جدید حضور در کارگاه مجازی طرح آزمایش سطح پاسخ را از لینک زیر دریافت نمایید
کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید 

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید