فایل راهنما و لینک جدید حضور در کارگاه مجازی طرح آزمایش سطح پاسخ را از لینک زیر دریافت نمایید
جهت دانلود لینک و حضور در کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید
فایل راهنمای حضور در کارگاه دوشنبه 27/11/1399 را از این قسمت دانلود نمایید.
جهت ورود به کارگاه تقلید زیستی از لینک زیر استفاده نمایید.
با توجه به قطعی اینترنت لینک کلاس عوض گردیده است لطفا با لینک جدید وارد شوید
کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید 

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید