مهم: لطفا در صفحه بعد، در قسمت انتخاب واحد سازمانی گزینه اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی را انتخاب نمایید. برای مصاحبه دکتری در قسمت انتخاب سرویس گزینه مصاحبه دکتری و در غیر این صورت سایر خدمات را انتخاب کنید.

پرداخت آنلاین