راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری

کارکنان

دکتر نگار ارمغان
استادیار
armaghan@irost.org
دورنگار:
0098-21-56276317
تلفن:
0098-21-57416619
دانشیار
dr.jazani@yahoo.com
دانشیار
ghasem_nargesi@yahoo.com
کارشناس پژوهشی
seraji_t@yahoo.com
تلفن:
02188343575
کارشناس ارشد پژوهشی
sharafi.homa96@gmail.com
تلفن:
6317 5627 021
سید مسلم موسوی درچه، استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
استادیار
sayyedmoslem@gmail.com
استاد
miremadi@irost.ir tamiremadi@yahoo.com
تلفن:
02156276317
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.