ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال دفاع عنوان پایان نامه پست الکترونیک
1

آقای محمدمهدی مهدیخواه

سیاستگذاری علم وفناوری 1397 گونه شناسی ذهنیت سیاستگذاران علم و فناوری در خصوص خودکفایی mahdikhahseyed@gmail.com
2

آقای محمدجواد دهقان اشکذری

سیاستگذاری علم وفناوری 1398  
ارزیابی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر توسعه نظام‌های نوآوری فناورانه در ایران
(فناوری‌های خورشیدی، هسته‌ای و پیل سوختی)
 
mj.dehghan@alumni.ut.ac.ir
3

آقای محمد صدری

سیاستگذاری علم وفناوری 1398 تدوین الگوی نظام حقوق دارائی های فکری جمهوری اسلامی ایران بارویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
 
Sadrim51@yahoo.com
 
4

آقای سید محمدهادی رضوی

سیاستگذاری علم و فناوری 1397 تدوین الگوی اثرگذاری قابلیت های نوآوری فناوراه بنگاه ها بر شکل گیری نظام نوآوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
 
mahdikhahseyed@gmail.com
7

 

   
 
 
8

 

       
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.