مرتبه علمی: 
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت: 
بازنشسته
گروه پژوهشی: 
راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.