مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری وزارت علوم و تحقیقات سمینار علمی دیپلماسی علمی، مفاهیم، چالشها و سیاستها را در روز یکشنبه، مورخ 21 آذرماه، ساعت 13 تا 15 برگزار می‌کند. دکتر میرعمادی در این وبینار علمی از طرف سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ارائه خواهند داشت.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.