نوآوری و كارآفرینی

کارکنان

کارشناس ارشد پژوهشی
استادیار
nfallah@irost.ir
دورنگار:
56276317
تلفن:
57416622

طرح ها و فعالیت ها

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.