بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران