بازدید دکتر خیرالدین از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران