مرکزمنطقه ای میکروارگانیسم ها ی صنعتی

اين مرکز در سال 1361 فعاليت خود را با جمع آوری صد نمونه میکروبی آغاز كرد و در حال حاضر تعداد نمونه­هاي زيستي آن شامل باكتري، مخمر، قارچ و DNA به بيش از 5000 افزايش يافته است. در سال 1363 مركز با علامت اختصاری  PTCCIو کدWDCM 124  به عضویت فدراسیون جهانی مراکز کلکسیون كشت­هاي سلولي  (WFCC)پذیرفته شد و از آن تاريخ فعاليت­هاي خود را هماهنگ با راهنماها و دستورالعمل­هاي اين فدراسيون انجام مي­دهد. درسال 1371، در هجدهمين اجلاس كنفرانس عمومي يونسكو، عضویت مرکز در شبکه مراکز منابع میکروبی مصوب گرديد و از آن زمان با نام TEHRAN MIRCEN به عنوان مرجع منطقه­ای آسیای مرکزی و غربی فعاليت مي­كند. با توجه به عضويت در سازمان­هاي بين المللي و در راستاي اجراي رهنمودهاي سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD)، مركز منطقه­اي كلكسيون ميكروارگانيسم‌هاي صنعتي با بهره‌گيري از روش‌هاي اجرايي استاندارد و رعايت اصول عمومي ايمني زيستي به ارتقاء كيفيت و كميت زيرساخت‌ها و فرآيندهاي كاري اهتمام ورزيده است. بر همين اساس در آبان ماه سال 1390 مرکز کلکسیون میکروارگانیسم‌های صنعتی موفق به برآورده ساختن الزامات استاندارد بين المللي كيفيت ISO 9001 گرديد. در حال حاضر كليه فعاليت‌هاي مركز شامل جمع­آوري، نگهداري، شناسايي و توزيع مواد زيستي و ساير خدماتي كه به مشتريان دانشگاهي و صنعتي خود ارائه مي­كند، زير نظر پرسنل متخصص و با مستندسازي و كنترل كيفي دقيق انجام مي‌شود.

خدمات قابل ارائه مرکز:

- ارائه سويه ليوفيليزه

- ليوفيليزاسيون سویه های میکروبی

- ارائه سويه شت زنده

-کشت زنده سویه های اتوتروف 

نگه‌داري امن ميكروارگانيسم‌ها يا سويه 

شناسایی: آنالیز ژن 16S rRNA

اطلاعات تماس مرکز:

 تلفن تماس: 56275510-57416372-021

پست الکترونیک: ptcc@irost.ir

وب سایت مرکزمنطقه ای میکروارگانیسم ها ی صنعتی