تعطیلات تابستانی سازمان

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند سازمان از تاریخ 15/05/1401 لغایت 28/05/1401 تعطیل می باشد، لذا در این بازه زمانی از پذیرش نمونه و ارائه خدمت معذوریم.