تهمینه تقی زاده فراهانی

سمت: 
کارشناس مرکز منطقه‌ای میکروارگانیسم‌های صنعتی