میکرو سانتریفیوژ Hettich

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
سید محمد شتاب بوشهری
تعرفه: 
هر ده دقیقه 450.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

Hettich -  آلمانی - مدل EBA21

ماگزیمم لود 24*4 گرم

تا 18000 دور در دقیقه (rpm)

نیروی گریز از مرکز نسبی تا 25718  (RCF)

 

تلفن آزمایشگاه: 
02156276639 و 02157416322 و 02157416380