تست باتری اسید-سربی

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

آزمون ظرفیت 20 ساعته باتری اسید-سربی

آزمون پذیرش شارژ باتری اسید-سربی

آزمون بقای شارژ باتری اسید-سربی

آزمون دوام و آزمون فرسایش باتری اسید-سربی

آزمون چرخه ای باتری اسید-سربی

تجهیزات آزمون: 
سیستم تست باتریهای اسید-سربی
شرایط نمونه و آزمون: 

باتری اسید-سربی 60 آمپری خودرویی/ باتری 6 آمپر موتوری

تلفن آزمایشگاه: 
02156276634