گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
 
فرايند استخراج حلالي روي از محلول‌هاي حاوي ناخالصي‌ها نظير آهن، نيکل، کادميم و عناصر نادر خاکي به منظور خالص‌سازي هرچه بيشتر الکتروليت و افزايش روي آن قبل از الکترووينينگ روي از اهميت بالايي در معادن سرب و روي برخوردار است. در فرايند استخراج حلالي؛ پس از بارگذاري يون‌هاي فلزي در استخراج‌کننده آلي به صورت انتخابي، استريپ (انتقال يون فلزي از فاز آلي به آبي) بسيار مهم بوده و نيازمند بهينه‌سازي است. در اين مطالعه، عوامل موثر بر استخراج حلالي روي توسط استخراج‌کننده D2EHPA‎ در حضور يون‌هاي فلزي آهن، نيکل، کادميم و عناصر نادر خاکي لانتانيم و سريم مورد بررسي قرار گرفته و سپس عوامل موثر بر فرايند استريپ آن بهينه گرديده است. بر اساس نتايج به دست آمده؛ حضور عوامل کمپلکس کننده نظير اسيد لاکتيک و اسيد سيتريک، pH‎ محلول آبي، غلظت استخراج کننده و استفاده از امواج التراسونيک جهت همزدن و اختلاط فازهاي آبي و آلي، از عوامل موثر در دستيابي به محلول آبي روي با کمترين ناخالصي مي‌باشند. گونه‌هاي شيميايي فلزات در محلول آبي در pH‎ هاي مختلف، با استفاده از نرم‌افزار Visual Minteq‎ مطالعه گرديده است. سرعت استخراج روي با اعمال توان فراصوت نسبت به همزدن معمولي، افزايش مي‌يابد. به گونه‌اي که در توان ‎۳۰W‎ افزايش ‎۲۰ درصدي ميزان استخراج روي با اعمال امواج فراصوت مشاهده مي‌شود. اعمال فراصوت در مقايسه با افزايش دما تا ۵۰ C‎ باعث افزايش بيشتري در ميزان استريپ فلزات مورد بررسي مي‌گردد. حضور استيک اسيد همانند لاکتيک اسيد، باعث کاهش ميزان استخراج Fe‎ و Ni‎ مي‌شود. ميزان افزايش درصد استخراج Zn‎ در حضور استيک اسيد بسيار بيشتر از شرايط در حضور لاکتيک اسيد است. در شرايط عدم حضور عوامل کمپلکس کننده، ميزان استخراج Zn‎ برابر % ‎۳۷ است که در حضور استيک اسيد و لاکتيک اسيد به ترتيب به مقادير % ‎۶۸ و % ‎۵۶ مي‌رسد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.