گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1401
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت دانا بن پارس
بودجه طرح: 
1100000000
اعتبار خارجی: 
1100000000
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت دانا بن پارس
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.