ضمن ابراز خرسندی از میزبانی برگزاری سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، این فرصت را مایه مباهات و خرسندی دانسته که با همکاری و مساعدت اعضاء هیات علمی پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، انجمن شیمی ایران، پیش کسوتان، متخصصان و صنعتگران گرامی به برپائی هر چه باشکوه تر این کنفرانس همت نمائیم.
دست اندرکاران کمیته اجرایی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران، برآنند تا با استعانت از خداوند متعال و برکت حضور پژوهشگران، متخصصان و صنعتگران کشور گامی در مسیر نشر و اشتراک دستاوردهای علمی و صنعتی فرزندان این مرز و بوم بردارد. امید است با مشارکت و مساعدت شما بزرگواران در انجام این مهم، توفیق خدمت یابیم. 
آدرس وب سايت رويداد: 

https://irost.ir/icc2022
 
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.