گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
مهندس ساناز جعفري
مهندس علی شیخی نژاد
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر داود زارع
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان محیط زیست آذربایجان غربی
بودجه طرح: 
1570 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
سازمان محیط زیست آذربایجان غربی
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.