تفاهم‌نامه همکاری فی مابین سازمان و بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان منعقد گردید.
متن تفاهم نامه از فایل زیر قابل مشاهده است.

T1
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.