1399/2/17
با حکم صادره ازسوی معاون توسعه فناوری دکتر داود زارع عضو هیات علمی پژوهشکده زیست‌فناوری نظر به عنوان "رئیس اداره تحصيلات تكميلي و آموزش های تخصصی" منصوب شدند. متن حکم به شرح زیر می باشد:
مراتب تعهد و شايستگي جنابعالي و بنا به پيشنهاد مدیر کل محترم پژوهش، فناوری و آموزش، به موجب اين حكم به عنوان "رئیس اداره تحصيلات تكميلي و آموزش های تخصصی" منصوب مي‌شويد.  اميد است با اتكال به خداوند متعال، ضمن برنامه‌ريزي و رعايت مقررات در انجام وظايف محوله موفق باشید.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.