حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 27/ 03/ 1399 هيات مميزه سازمان، با ارتقاء ‌مرتبه آقای دکتر مهرداد آذین عضو هیات علمی پژوهشكده زیست فناوری به مرتبه استادی موافقت به عمل آمد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.