ندا بدلی ورزقانی، عباس فرازمند، سھیلا شکرالله زاده
زیست شناسی کاربردی، دوره سی و یکم، شماره 1 ،بھار 1397
2018
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.