برگزاری جلسه هیئت مدیره صندوق توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی

جلسه هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‏های پیشرفته صنعتی در تاریخ 13/اردیبهشت/1400 با مشارکت همه اعضای هیئت مدیره و به ریاست جناب آقای دکتر عشوری (رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و نماینده دولت در صندوق) برگزار شد.

در این جلسه روند فعالیت های صندوق از بدو تاسیس تا کنون، آیین نامه ها و همچنین چارچوب طراحی وب سایت صندوق توسط آقای مهندس شمشیری (مدیرعامل) ارائه گردید و آقایان دکتر عشوری (رئیس هیئت مدیره)، دکتر محمدی (نایب رئیس هیئت مدیره)، دکتر ارغوانی (عضو هیئت مدیره)، دکتر مرتضوی (عضو هیئت مدیره)، مهندس همتی (عضو هیئت مدیره) و دکتر فریدوند (مشاور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) نقطه نظرات خود را اعلام نمودند.
طی نشست مذکور، آیین نامه های صندوق (اداری استخدامی، مالی معاملاتی، صدور ضمانت نامه، پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق و تضامین، وصول مطالبات) با آرای موافق تمامی اعضای هیئت مدیره به تصویب رسید.