تصویب اجرای طرح پژوهشی با عنوان طراحی و ساخت دستگاه تصفیه و باچرخانی پساب فاضلاب از تولید بیودیزل
شورای تخصصی پژوهش فناوری و تجاری سازی سازمان با اجرای طرح پژوهشی طراحی و ساخت دستگاه تصفیه و بازچرخانی پساب حاصل از تولید بیودیزل موافقت نمود. با توجه به بحران آب و نیاز به استفاده از سیستم های تصفیه و بازچرخانی در خروجی کارخانجات تولیدی طرح تصفیه و بازچرخانی پساب حاصل از فرایند تولید بیودیزل مصوب گردیده است این طرح با اعتبار 590000000 ریال و به مدت یک سال یا مدیریت اجرایی دکتر علی زنوزی عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی اجرا خواهد شد.. 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.