انتصاب سرکار خانم دکتر بتول حسین پور به عنوان مدیر جدید گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
طی حکمی از سوی دکتر محمد حسن ایکانی معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین در تاریخ 1400/6/30 سرکار خانم دکتر بتول حسین پور عضو هیئت علمی گروه فناوری تولیدات گیاهی به عنوان مدیر جدید گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار پژوهشکده کشاورزی منصوب گردید. خاطر نشان می گردد قبل از نامبرده، دکتر روزبه عباس زاده این مسئولیت را بر عهده داشتند که با انتصاب ایشان به عنوان سرپرست تجاری سازی و فناوری سازمان، مسئولیت مدیر گروهی به خانم دکتر حسین پور واگذار گردید. برای ایشان توفیق روزافزون در انجام مسئولیتهای محوله آرزومندیم.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.