در راستای استفاده بهینه از امکانات و تجاری سازی نتایج تحقیقات، دو شرکت از طریق مرکز رشد واحد های فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در محل پژوهشکده کشاورزی پذیرش شدند. شرکت رویان کشت یاخته در زمینه تولید گیاهان دارویی، باغی و زینتی فعالیت دارد و توسط اعضای هیات علمی پژوهشکده کشاورزی تاسیس شده است و همچنین موسسه پرورش گل خادم که در زمینه کشت بافت و تولید گیاهان زینتی از جمله آنتریوم فعالیت دارد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.