سه طرح بین المللی با مشارکت دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم به ارزش 600 میلیون ریال در پژوهشکده کشاورزی در حال اجرا می باشد. عناوین طرح های مذکور به شرح ذیل می باشند. - استخراج اسیدهای چرب غشاء های سلولی تحت استرس های دمایی پایین در پروانه برگخوار مرکبات، مجری: سرکار خانم دکتر مریم عطاپور - آنالیز فسفوپروتئوم بافت برگ گیاه ارزن مرواریدی تحت تنش خشکی، مجری: سرکار خانم دکتر میترا محمدی بازرگانی - بررسی بیان ژنی در رویان های گاو تولید شده در محیط های کشت مختلف به روش لقاح آزمایشگاهی، مجری: آقای دکتر محمد زندی
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.