انعقاد قرارداد اجراي طرح پژوهشي مشترك با عنوان مطالعه در خصوص افزايش عملكرد كاهوي كشت شده به روش هيدروپونيك با استفاده از تكنيك بيورزونانس
پيرو امضاء موافقتنامه اجراي طرح پژوهشي مشترك با عنوان مطالعه در خصوص افزايش عملكرد كاهوي كشت شده به روش هيدروپونيك با استفاده از تكنيك بيورزونانس، زمينه همكاريهاي مشترك پژوهشي پژوهشكده كشاورزي سازمان با پژوهشكده فناوري سلامت دانشگاه امير كبير فراهم گرديد. اين موافقتنامه به امضاي دكتر علي الياسي معاون توسعه فناوري سازمان و دكتر حميد كشوري سرپرست پژوهشكده فناوري سلامت دانشگاه امير كبير رسيده است و دكتر روزبه عباس زاده عضو هيئت علمي گروه مهندسي زراعي پژوهشكده كشاورزي مسئوليت اجراي اين طرح را بر عهده دارد.
خاطر نشان مي سازد وجود ارتعاشات سلولي و امواج الكترومغناطيسي در داخل گياه و هم چنين امكان انتقال تحريك الكترومغناطيسي از طريق آب با توجه به حافظه آن موجب شده است تا در اين تحقيق فرضيه افزايش بهره وري آب كشاورزي با استفاده از فناوري بيورزونانس مورد بررسي قرار گيرد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.