هدف اصلی از این پژوهش‌ها توسعه روش های غیر شیمیایی و زیست سازگار کنترل آفات بوده است. توسعه و به روز رسانی روش های کنترل بیولوژیک، استفاده از ترکیبات گیاهی جهت کنترل آفات، مطالعه و به کارگیری تیمارهای دمایی در مدیریت حشرات مضر و مفید از اهم تحقیقات انجام

هدف اصلی از این پژوهش‌ها توسعه روش های غیر شیمیایی و زیست سازگار کنترل آفات بوده است. توسعه و به روز رسانی روش های کنترل بیولوژیک، استفاده از ترکیبات گیاهی جهت کنترل آفات، مطالعه و به کارگیری تیمارهای دمایی در مدیریت حشرات مضر و مفید از اهم تحقیقات انجام گرفته در این زمینه  می باشد. همچنین مباحثی چون به کارگیری تکنیک عقیم سازی حشرات (SIT)، استفاده از منابع طبیعی (غیر گیاهی) جایگزین سموم و غیره در تعامل با سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج کشور در این حوزه دنبال می شود.

حشرات دارای قابلیت های بالایی در تطابق با تنش دماهای پایین هستند. با اندازه گیری میزان تحمل حشرات به این نوع تنش ها، نقطه انجماد بدن (SCP) و همچنین بررسی تغییرات فیزیولوژیکی به وجود آمده، میتوان راهکارهای موثرتری را برای مدیریت آنها در پیش گرفت. 

 

در حال حاضر با توجه به معایب متعدد سموم شیمیایی، مطالعات زیادی بر روی ترکیبات با منشا طبیعی، به ویژه گیاهان انجام می پذیرد. ترکیبات مستخرج از گیاهان دارویی به ویژه اسانس ها، دارای درجات مختلفی از اثرات کشندگی یا دورکنندگی روی آفات هستند اما فراریت بالا و عدم پایداری در محیط، کاربرد عملی آنها را در مبحث کنترل آفات محدود نموده است. لذا در این پژوهش‌ها، علاوه بر انتخاب اسانس‌هایی با تاثیر بیشتر، روی مبحث فرمولاسیون جهت کاربردی نمودن استفاده از آنها تمرکز شده است. 

 

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.