سه شنبه 6 فروردین 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

مراسم روز ملي درختكاري انجام شد

  • چهارشنبه 16 اسفند 1396
  • 2148

پانزدهم اسفند، روز ملي بزرگداشت درخت و درختکاري در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به پاس داشته شد.

پانزدهم اسفند، روز ملي بزرگداشت درخت و درختكاري در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به پاس داشته شد.

به گزارش روابط عمومي، مراسم درختكاري با حضور رئيس و كاركنان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران انجام شد.

در اين مراسم 110 اصله درخت كاج و سرو در محوطه فضاي سبز مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران كاشته شد/ج.

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27