سه شنبه 6 فروردین 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

دستگاه بوجاري بستر شناورساز مجهز به واحد تنظيم جداسازي مواد طراحي و ساخته شد

  • سه شنبه 8 اسفند 1396
  • 1430

محققان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در پژوهشكده مكانيك موفق به طراحي و ساخت دستگاه بوجاري بستر شناورساز مجهز به واحد تنظيم جداسازي مواد طراحي و ساخته شدند.

محققان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در پژوهشكده مكانيك موفق به طراحي و ساخت دستگاه بوجاري بستر شناورساز مجهز به واحد تنظيم جداسازي مواد طراحي و ساخته شدند.

 

به گزارش روابط عمومي، دكتر عباس اکبرنیا، دانشیار پژوهشکده مكانيك و مدير اجرايي طرح در توضيح مشخصات فني اين دستگاه گفت: در اين تحقيق هدف ساخت دستگاه بوجاري مجهز به بستر شناور ساز مواد است كه با استفاده از جريان باد نسبت به جداسازي كلوخه‌ها، خاك، پوشال و ساير بقاياي گياهي از دانه و مغز محصول برداشت شده طي يك مرحله عبور از داخل دستگاه اقدام مي‌كند.

عضو هيئت علمي پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران افزود: در اين دستگاه ضمن كاهش مصرف انرژي و زمان در حجم برابر در عمل بوجاري، از آنجا كه كار تميز شدن دانه‌ها با كيفيت و كميت بهتري انجام مي‌گيرد لذا در مرحله شستشوي اين دانه‌ها به آب بسيار كم و در نتيجه در مرحله خشك شدن دانه‌هاي شستشو شده نيز به زمان و انرژي كمتري نياز خواهد بود.

وي درخصوص روش‌هاي پيش از ساخت اين دستگاه براي برداشت محصولات اظهار داشت: براي برداشت محصولاتي كه امكان برداشت آنها با كمباين فراهم باشد به لحاظ ساختار دستگاه كمباين هم‌زمان با برداشت، عمليات بوجاري و تميز كردن دانه‌هاي برداشت شده نيز انجام مي‌گيرد.

اكبرنيا با اشاره به اين مطلب كه برخي از محصولات كه امكان برداشت آنها با ماشين (يا كمباين) وجود ندارد گفت: در اينگونه موارد عمل برداشت به صورتي دستي و با داس يا دروگر انجام مي‌گيرد و در محلي جمع‌آوري يا خرمن مي شوند و سپس نسبت به تكان دادن خوشه (در گياهاني چون كنجد) و يا از طريق خرمنكوبي اقدام مي‌شود.

وي افزود: در اين مواقع مقداري كلوخ، خاك و پوشال به همراه دانه جمع‌آوري شده، مخلوط است كه بايد نسبت به تميز كردن و جداسازي این مواد از دانه (استفاده از انواع دستگاه بوجاري متداول) اقدام و در صورت استفاده از آنها براي صنايع غذايي بايد دانه‌هاي بوجاري شده را شسته و خشك كرد./ج

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27