سه شنبه 6 فروردین 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

جوايز سازمان‌هاي بين‌المللي حامی جشنواره خوارزمي اهدا شد

  • سه شنبه 8 اسفند 1396
  • 1603

در حاشيه برگزاري سی و یکمین جشنواره بين‌المللي خوارزمي، جوايز حاميان جشنواره خوارزمي به برگزيدگان اهدا شد.

در حاشيه برگزاري سی و یکمین جشنواره بين‌المللي خوارزمي، جوايز حاميان جشنواره خوارزمي به برگزيدگان اهدا شد.

 

به گزارش روابط عمومي، پس از برگزاري سي و يكمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي در ضيافتي كه به منظور اهداي جوايز سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي انجام شد، گواهي‌نامه، تنديس و جوايز نقدي حاميان بين‌المللي جشنواره به برگزيدگان اهدا شد.

 سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO)، اهداي تنديس و گواهي‌نامه به دکتر جیانفانگ وانگ از هنگ کنگ و دکتر ماجد شرگی از سوئیس به دليل نوآوري‌هاي برجسته.

 كميسيون ملي يونسكو در ايران و دفتر منطقه‌اي يونسكو در تهران (UNESCO)، اعطاي گواهي‌نامه با امضاي مشترك رئيس كميسيون ملي در ايران و رئيس دفتر منطقه‌اي در تهران به دکتر غلامحسین طهماسبی و دکتر محمد رضا شفیعی.

 سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO)، مدال و گواهي‌نامه به بهترين مخترع جوان زير 35 سال، دکتر محدثه دورودیان و مدال و گواهي‌نامه به بهترين مخترع زن پروفسور کاترینا گاوس از استرالیا.

 موسسه فرهنگي اكو ((ECI، اعطاي گواهي‌نامه ترجيحاَ موضوعات مرتبط با فرهنگ و هنر به استاد حسین زمرشیدی.

 مركز منطقه‌اي علوم و انتقال فناوري-اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند (IORA RCSTT)، دو جايزه نقدی و گواهي‌نامه به برگزيدگان فعال در زمينه توسعه فناوري و تجاري‌سازي فناوري به مهندس محمد همتی و مهندس رضا ادیبی.

 كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب (COMSATS)، براي نوآوري‌هاي فناورانه خيلي شاخص (major) با منافع اقتصادي مطمئن شامل جايزه نقدي و گواهي‌نامه به دکتر بابک کریمی و جايزه نقدي و گواهي‌نامه براي نوآوري‌هاي فناوري مهم (significant) با منافع اقتصادي مطمئن به دکتر لطف‌اله بیگی/ج.

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27