سه شنبه 6 فروردین 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر برگزار شد

  • یکشنبه 29 بهمن 1396
  • 1576

پژوهشكده و پژوهشگران و فناوران برتر سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در مراسمي كه به همين منظور برگزار شد معرفي شدند.

پژوهشكده و پژوهشگران و فناوران برتر سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در مراسمي كه به همين منظور برگزار شد معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي، صبح امروز مراسمي با حضور معاونين و اعضاي هيئت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد و از اساتيد ارتقا يافته و پژوهشگران و فناوران برتر تجليل شد.

دكتر مهنازاده، معاون توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ضمن ارائه گزارشي از دفاتر و مديريت‌هاي تابعه اين معاونت، براي تبديل ارتقاي برخي از اعضاي هيئت علمي و نيز برگزيدگان پژوهشگر و فناور تبريك گفت و لوح سپاس و جوايز آنان را اهدا كرد.

در اين مراسم پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در مقام پژوهشكده برتر معرفي شد.

همچنين دكتر محمد زندي، رئيس پژوهشكده كشاورزي نيز در مقام پژوهشگر برتر سازمان در سال 96 معرفي شد.

در اين نشست دكتر سعيد ميردامادي و دكتر محمد حسن ايكاني كه از مرتبه دانشياري به استادي ارتقا يافتند معرفي و تجليل شدند.


نيز دكتر سيد حيدر محمودي نجفي و دكتر ذاكر بحريني از پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي، دكتر محمد اسماعيليان از پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو و دكتر محمد رضا سنجابي از پژوهشكده كشاورزي از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري ارتقا پيدا كرده و از سوي معاونت توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با اهدا لوح سپاس قدرداني شدند.
در اين مراسم شركت هوشمند نمايه افزار به مدير عاملي دكتر سيد حسن ميرحسيني، در مقام واحد فناور برتر از مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران معرفي شد.

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27