یکشنبه 18 آذر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

ماهنامه بام فناوري منتشر شد

  • چهارشنبه 25 بهمن 1396
  • 1280

دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اولين شماره ماهنامه الكترونيكي بام فناوري را منتشر كرد.

دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اولين شماره ماهنامه الكترونيكي بام فناوري را منتشر كرد.

 

به گزارش روابط عمومي، اين نشريه به دنبال آخرين شماره از ماهنامه الكترونيكي شوق كارآفريني ويژه بهمن 96 منتشر شد.

بام فناوري با مدير مسئولي دكتر محمدرضا بختياري و ناهيد مهريزي و زير نظر دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران منتشر مي‌شود.

در اين شماره مي‌خوانيم: از شوق كارآفريني تا بام فناوري، اخبار، معرفي معاونت نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري، گزارش جلسه انعقاد و تبادل تفاهم‌نامه همكاري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با صندوق نوآوري و شكوفايي، گزارش شركت در كارگاه آموزشي توانمندي زنان از طريق كارآفريني، صادرات فناوري و معرفي كارآفرين نمونه.

بام فناوري، شماره 1

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27