جمعه 29 دی 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

نخستين مولد مقياس کوچک توليد هم‌زمان برق و حرارت به همت متخصصان داخلي در سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران طراحي و ساخته شد

  • سه شنبه 5 دی 1396
  • 358

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27