پنجشنبه 26 مهر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری خراسان رضوی منعقد شد

  • شنبه 25 آذر 1396
  • 1310

دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه های علمی، پژوهشی، آموزشی و توسعه فناوری را به امضا رساند.

دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه های علمی، پژوهشی، آموزشی و توسعه فناوری را به امضا رساند.

 

معرفی نظامند نیاز های پژوهشی، فناوری و تجهیزاتی و دستگاه های اجرایی کشور به پارک علم و فناوری به منظور رفع آن ها توسط شرکت های فناور و دانش بنیان در قالب تورهای فناوری و نمایشگاه تخصصی، همکاری در اجرای کارگاه های آموزشی، سمینارها، همایش ها و نمایشگاه های تخصصی در محل سازمان یا با مشارکت سازمان، فراهم نمودن امکان بازدید از سازمان برای مدیران پارک و شرکت های فناور و دانش بنیان، معرفی نظامند خدمات، محصولات و دستاوردهای سازمان به پارک از جمله موضوعات مورد توافق در این تفاهم نامه بود.

 همچنین تسهیل استفاده از تخصص کارشناسان سازمان در انجام فعالیت های مشترک فی ما بین با واحدهای فناور پارک و معرفی سامانه ها و خدمات حمایتی سازمان به شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک و صنایع به امضای دکتر شلماشی، مدیر کل دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت و دکتر سید حسن علم الهدایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی رسید.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27