چهارشنبه 24 مرداد 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

برگزیدگان دانش آموزی جوان خوارزمی معرفی شدند

  • چهارشنبه 22 آذر 1396
  • 2539

در نشست خبري نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي دبیر بخش دانش‌آموزی گفت: پس از داوری‌هاي انجام شده از سوي وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تعداد 30 طرح برگزيده شدند.

در نشست خبري نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي دبیر بخش دانش‌آموزی گفت: پس از داوری‌هاي انجام شده از سوي وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تعداد 30 طرح برگزيده شدند.

 

به گزارش روابط عمومي، دكتر فاطمه مهاجرانی، رئيس ستاد بخش دانش‌آموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی افزود: در سال جاری تعداد ۸ هزار و ۲۶۹ طرح مربوط به دانش‌آموزان و هنرجویان دوره متوسطه به دبیرخانه‌های استانی جشنواره جوان خوارزمی ارجاع شد كه طرح‌ها پس از بررسی کارشناسی استانی در گروه‌های علمی، مورد ارزیابی قرار گرفتند و از این تعداد ۱۱۹۹ طرح منتخب استانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند. وی اظهار داشت: طرح‌ها در گروه‌های علمی برق و الکترونیک، کامپیوتر، مکاترونیک، مکانیک، فیزیک و نجوم، شیمی، ریاضی، عمران و معماری، علوم زیستی و پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، روان شناختی، علوم دینی و قرآن پژوهی، هنر، نانو تکنولوژی و طرح‌های میان رشته‌ای بررسی و ارزیابی شدند كه پس از دفاع حضوری داوران استانی و طراحان ۷۶ طرح به مرحله داوری نیمه نهایی جشنواره راه پیدا کردند.

رئيس ستاد بخش دانش‌آموزي جشنواره جوان خوارزمي يادآور شد: پس از اين مرحله تعداد ۶۲ طرح به مرحله داوری نهایی راه یافت و پس از آن نیز با داوری طرح‌ها در هیئت داوران مشترک وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش ۳۰ طرح برگزیده نهایی کشوری نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانش‌آموزی انتخاب و در رتبه‌های اول تا سوم معرفی شدند.

وي افزود: این برگزیدگان در کنار برگزیدگان دانش‌پژوهي و فناوري دوشنبه ۲۷ آذر با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش معرفي و قدرداني مي‌شوند.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27