یکشنبه 18 آذر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

شوق كارآفريني منتشر شد

  • چهارشنبه 24 آبان 1396
  • 1167

چهل و چهارمين ماه‌نامه شوق كارآفريني منتشر شد.

چهل و چهارمين ماه‌نامه شوق كارآفريني منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومي، دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني دانش‌بنيان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران چهل و چهارمين شماره ماه‌نامه الكترونيكي شوق كارآفريني ويژه آبان 1396 را منتشر كرد.

 ناهيد مهريزي، سردبير شوق كارآفريني در اين شماره آورده: استمرار در كار، اخبار، گزارش : شركت‌هاي دانش بنيان: تعريف، اهداف و روند شكل گيري، معرفي شركت كارآفريني: شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان، هشت راه براي قرار دادن كار سخت روزانه در مسير موفقيت، معرفي كتب لاتين و معرفي منابع فارسي.

شوق كارآفريني به مدير مسئولي دكتر محمدرضا بختياري و با صاحب امتيازي دفتر توسعه كارآفريني دانش‌بنيان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران منتشر مي‌شود.

شماره 44

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27