یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

شوق كارآفريني منتشر شد

  • دوشنبه 12 تیر 1396
  • 999

چهل و دومين شماره ماهنامه شوق كارآفريني منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي، شماره چهل و دوم ماهنامه الكترونيكي شوق كارآفريني ويژه خرداد 1396 براي اعضاي هيات علمي، كارشناسان و دانشجويان سراسر كشور منتشر شد.

در اين شماره مي‌خوانيم: كارآفريني و تجاري‌سازي، اخبار، فساد اداري آفتي براي كارآفريني، معرفي كارآفرين نمونه، ذهن كارآفرينان (بخش سوم)، معرفي كتب لاتين و معرفي منابع فارسي.

شوق كارآفريني به سردبيري ناهيد مهريزي، مدير مسئولي محمدرضا بختياري و صاحب امتيازي دفتر توسعه كارآفريني دانش‌بنيان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران منتشر مي‌شود.

شماره 41

 آخرين اخبار

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27