شنبه 2 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

نسل سوم شبكه علمي كشور آماده بهره‌برداري شد

  • یکشنبه 4 تیر 1396
  • 1155

نسل سوم شبكه علمي كشور به زودي به بهره‌برداري مي‌رسد.

به گزارش روابط عمومي، اهم برنامه‌هاي نسل سوم شبكه علمي كشور با رويكرد «خدمت‌گرا» و شاهراه اجرايي نقشه جامع علمي كشور اعلام شد.

اين شبكه به منزله يك خدمت زيرساختي به جهت ايجاد خدمت‌هاي جديد ارزش افزوده، محتوايي و اطلاعاتي ارائه مي‌شود.

همچنين فناوري راهبردي ايجاد و توسعه شبكه مبتني بر استانداردهاي كنترل كيفيت شده‌ بر بستر فيبر تاريك اختصاصي ويژه شبكه علمي كشور تدوين شده‌است.

پوشش كاربري مشتركين نه محدود به متقاضيان بزرگ كه بيشتر با هدف پوشش مشتركين كوچك و متوسط و نه محدود به شهر تهران، كلان شهرها و مراكز استان كه با هدف پوشش شهرستان‌هاي كشور تدوين و در شرف اجرا است از ديگر مختصات اين شبكه است.

همچنين پوشش كاربري مشتركين، مجموعه‌اي از متقاضيان دانشگاهي، مراكز تحقيقاتي، مراكز درماني آموزش پزشكي، حوزه‌هاي علميه و كتابخانه‌هاي تخصصي كشور را شامل مي‌شود.

اين شبكه همچنين در برگيرنده برنامه كسب و كار به صورت B2B و B2C است و به اين ترتيب هيچ مشتركي مصرف كننده صرف شبكه نيست و خود توليد كننده خدمات و محتوا شمرده مي‌شود و چرخه اقتصادي اپراتور شبكه علمي را به تمامي مشتركين آن گسترش مي‌دهد.

شبكه علمي كشور يك برنامه بلندملت است كه اپراتوري كاملا مجزا و مستقل آن پاسخگويي و مشتري محوري را وظيفه اصلي خود مي‌داند.

پيش از اين پروانه ايجاد و بهره‌برداري از شبكه علمي كشور با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران واگذار شد.

 

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27