شنبه 2 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

دوره‌ آموزشي تكنيك‌هاي مهندسي ژنتيك برگزار مي‌شود

  • یکشنبه 31 اردیبهشت 1396
  • 1311

اداره كل تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دوره آموزشي تكنيك‌هاي مهندسي ژنتيك كلونينگ و كلني PCR را برگزار مي‌كند.

اداره كل تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دوره آموزشي تكنيك‌هاي مهندسي ژنتيك كلونينگ و كلني PCR را برگزار مي‌كند.

 

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27