یکشنبه 6 اسفند 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

فراخوان/اطلاعيه

تقويم کارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي تخصصي فناوري سازمان‌ پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران سال 1396

  • سه شنبه 19 اردیبهشت 1396
  • 5990
  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27