شنبه 2 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

چهلمين شماره شوق كارآفريني منتشر شد

  • چهارشنبه 18 اسفند 1395
  • 2142

شماره چهلم ماه‌نامه الكترونيكي شوق كارآفريني ويژه اسفند 1395منتشر شد.

شماره چهلم ماه‌نامه الكترونيكي شوق كارآفريني ويژه اسفند 1395منتشر شد.

 

تقدير از كارآفرينان در بزنگاه موفقيت، معرفي طرح برگزيده در توليد ملي، تأثيرات مثبت كارآفريني مدني بر توسعه منابع انساني، ذهن كارآفرينان، هفت راه براي كسب احترام بيشتر و معرفي كتب لاتين و فارسي را در اين شماره مي‌خوانيم.

 دفتر توسعه كارآفريني دانش‌بنيان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران هر ماه اقدام به انتشار ماه‌نامه الكترونيكي شوق كارآفريني براي اعضاي هيئت علمي، كارشناسان و دانشجويان سراسر كشور مي‌كند.

 

شماره 40

 

 

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27