دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

فرصت همکاری با مركز علوم و فناوري كشورهاي در حال توسعه و غیر متعهد(NAM S&T Centre)

  • چهارشنبه 11 اسفند 1395
  • 1286

بر اساس اطلاع رسانی مركز علوم و فناوري كشورهاي در حال توسعه و غیر متعهد(NAM S&T Centre) ، این مرکز  فرصتی را به منظور جذب متخصص واجد شرایط برای پست مدیر کل با هدف مدیریت امور اجرایی، مالی و برنامه ریزی فعالیتهای مرکز برای کشورهای عضو مركز NAM از جمله جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است.

در صورت کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان می توانند فراخوان پیوست را مطالعه و یا به وب سایت  www.namstct.org مراجعه كنندو  تا تاریخ 5 اردیبهشت 1395 (مطابق با 25 آوریل 2017) درخواست خود را به مدیریت همکاریهای بین الملل ارسال كنند.#


 

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27