دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

برگزاري جلسه دفاع دانشجوي دكتري شيمي تجزيه

  • سه شنبه 10 اسفند 1395
  • 1569

روز سه شنبه 10 اسفند 95 دانشجوي دكتري شيمي تجزيه، مريم عباسيان درحضور داوران از رساله خود با عنوان " ساخت فیبر جديد میکرواستخراج فاز جامد برای استخراج انتخابی و اندازه‌گیری آمفتامین و ترامادول در نمونه‌های بیولوژیکی" دفاع كرد.

به گزارش روابط عمومي، اساتيد راهنماي اين رساله دکتر حسين سالار آملي و دكتر مهدي بلالي مود و داوران بيروني از دانشگاه صنعتي امير كبير و خوارزمي بودند.

با توجه به اهميت اندازه‌‌گیری مقادیر بسیار کم متامفتامین، 3و4- متیلن دی‌اکسی متامفتامین (اكستازي) و ترامادول در نمونه‌هاي بيولوژيكي، در اين تحقیق روشي جديد براي استخراج و اندازه‌گيري اين مواد مخدر ارئه شده است.

 

از تکنیک سل– ژل جهت تهیه‌‌ی فیبر جدید میکرواستخراج فازجامد به منظور استخراج و اندازه‌‌گیری متامفتامین و اکستازی استفاده شده است. پارامترهای موثر بر استخراج، از جمله دمای استخراج، مدت زمان استخراج، سرعت همزن، اثر نمک، اثر pH، دما و زمان واجذب آنالیت‌‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و بهینه شدند.

برای متامفتامین و اکستازی تکرارپذیری خوب با حد تشخیص به ترتيب 39/0 و 097/0 میکروگرم بر لیتر به‌دست آمد. براي اندازه‌گيري ترامادول، از اکسیدروی و نانولوله‌ی کربنی عامل‌‌دار شده با گروه کربوکسیلیک اسید ساخت فيبر ميكرو استخراج انجام شد.

پس از غوطه‌‌ور‌‌سازی غشا و انجام میکرو‌‌استخراج فاز جامد نمونه، اندازه‌‌گیری نهایی ترامادول در ادرار توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام شد. در شرایط بهینه حد تشخیص 03/0 میکروگرم بر لیتر به‌دست آمد.

گفتني است از نتايج حاصل از اين رساله چند مقاله در مجلات معتبر ISI و علمي پژوهشي منتشر شده است.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27