یکشنبه 29 مهر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

برگزاری دوره آموزشي مجازی “اقتصاد مقاومتی”

  • دوشنبه 9 اسفند 1395
  • 2114

موسسه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراپردازش با همكاري اداره آموزش كاركنان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دوره آموزشي مجازي «اقتصاد مقاومتي» را برگزار كرد.

موسسه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراپردازش با همكاري اداره آموزش كاركنان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دوره آموزشي مجازي «اقتصاد مقاومتي» را برگزار كرد.

به گزارش روابط عمومي، اين دوره آموزشي از جمله دوره‌هاي آموزشي مصوب مورخ 16/ 9/ 95 هيئت اجرايي پشتيباني و منابع انساني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برای تمام كاركنان غیر هیئت علمي در نظر گرفته شده است.

دوره آموزشي مجازی تحت عنوان " اقتصاد مقاومتی" به مدت 16 ساعت در تاریخ یک اسفند 95 برگزار شد.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27