شنبه 2 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

جلسه دفاع دانشجوي دكتري شيمي تجزيه برگزار شد

  • یکشنبه 17 بهمن 1395
  • 1619

دانشجوي دوره دكتري پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از رساله دكتري خود دفاع كرد.

دانشجوي دوره دكتري پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از رساله دكتري خود دفاع كرد.

 

به گزارش روابط عمومي، استفاده از بيوپليمرها در تهيه و ارزيابي سلول‌هاي خورشيدي رنگينه‌اي با الكتروليت ژلي" رساله دكتري مليحه خليلي به استاد راهنمايي دکتر محمد عابدی و دکتر حسين سالار آملي اعضاي هيئت علمي پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران است.

 با توجه به محدود بودن منابع سوخت‌های فسیلی و آلودگی زیست‌محیطی آن‌ها، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به ویژه سلول‌های خورشیدی رنگینه‌ای براي تبديل انرژي خورشيدي به الكتريكي از اهميت زيادي برخوردار شده است.

 الكتروليت يكي از بخش‌هاي اصلي اين سلول‌ها است كه نقش مهمي در بازده، پايداري و طول عمر آن‌ها دارد. در این تحقیق از بیوپلیمرهاي کیتوسان و کربوکسی‌متیل‌سلولز و نانوكيتوسان به عنوان عامل ژل‌کننده در تركيب الكتروليت سلول‌هاي خورشيدي رنگينه‌اي براي افزايش پايداري آنها استفاده شده است. به منظور افزايش بازده اثر سورفکتانت‌های كاتيوني ستیل‌تری‌متیل‌آمونیوم‌برمید و تریتون X-100 بر عملکرد سلول‌ها بررسی شد.

 همچنين اثر کارتنوئیدهای استخراج شده از زعفران و آنتوسیانین‌های توت سیاه به عنوان رنگ‌هاي طبیعی بر عملکرد سلول‌های خورشیدی مورد ارزيابي قرار گرفت.

گفتني است از نتايج حاصل از اين رساله چند مقاله در مجلات معتبر ISI و ISC منتشر شده يا در حال انتشار است.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27